Biczowanie Jezusa

Chrzest Jezusa w Jordanie

Droga Krzyżowa

Głoszenie ewangelii

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Narodzenie Jezusa

Odnalezienie Jezusa w świątyni

Ostatnia Wieczerza

Przeminienie Jezusa na górze Tabor

Spotkanie Jezusa z matką

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Upadek Jezusa pod krzyżem

Weronika ociera twarz Jezusowi

Wesele w Kanie Gallejskiej

Wniebowstapienie Jezusa

Wniebowzięcie NMP

Zmartwychwstanie Jezusa

Zwiastowanie NMP