Tryptyk JerozolimskiGwiazda KazachstanuDonum Caritas Et Pax
Dzieło Gwiazd Dwunastu
- jest jedną z ważniejszych inicjatyw podjętych przez Communita Regina della Pace - Stowarzyszenie Królowej Pokoju – w ramach idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie.
Do aktywności tego rodzaju zachęcał m.in. w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II, który nieustannie wskazywał zarówno na znaczenie, jak i potrzebę modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym, nazywając ją ożywczym oddechem wiary. Podobnie Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2007 r.) powiedział, iż pragnie, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Materialnym znakiem umożliwiającym aktywne włączanie się wiernych w nurt apostolstwa modlitwy proponowanej przez Communita Regina della Pace, są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu. Stanowią one istotną ogniskową dla powstających centrów modlitwy o pokój. W ołtarze te wypisuje się integralnie postać Maryi, nazywanej przez Świętego Jana Pawła II: Niewiastą Eucharystii, Pierwszą Monstrancją czy Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna.
W odniesieniu do apokaliptycznego obrazu przedstawionego przez św. Jana, ukazującego Matkę Najświętszą jako Królową w koronie z Gwiazd Dwunastu, Stowarzyszenie podjęło działania, których celem jest utworzenie możliwie na wszystkich kontynentach ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Chodzi m.in. o to, aby nieustająca modlitwa płynąca z dwunastu miejsc, otaczała całą Ziemię.
Realizacji ołtarzy podjęła się pracownia DRAPIKOWSKI STUDIO.
Pierwszy z nich, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej, w kaplicy Czwartej Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie (2009 r.).
Drugi ołtarz to pentaptyk – Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym, gdzie od 2 lipca 2014 roku wierni gromadzą się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł „Donum Caritas et Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” a jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Warto podkreślić, że każdy z ołtarzy, zarówno tych, które już powstały, jak i tych, które - miejmy nadzieję – Boża Opatrzność pozwoli zrealizować, to zaledwie materialny znak, który nabiera właściwego wymiaru jedynie wówczas, gdy napełniany jest, jak naczynie, modlitwą.
O swoim osobistym zaangażowaniu w modlitwę o pokój i duchowe poparcie dla działań Communita Regina Della Pace na rzecz zapewnił podczas prywatnych audiencji Papież Benedykt XVI. Pierwszy raz, kiedy pobłogosławił Tryptyk Jerozolimski (28.01.2009 r.) i za drugim razem (10.10.2013 r.), gdy zaprezentowana została Ojcu Świętemu Gwiazda Kazachstanu.
Informacje szczegółowe dotyczące Communita Regina Della Pace można znaleźć na stronie www.reginapacis.pl