Pomnik MB Brzeminnej, Centrum Kardiologiczne w Józefowie

Pomnik MB Brzeminnej, Centrum Kardiologiczne w Józefowie

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Figura Madonny brzemiennej przy kościele p.w. św. Maksymilana Kolbego w Słupsku

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Pomnik św Jana Pawła II przed kościołem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu

Pomnik nagrobny – aniołek

Pomnik nagrobny – aniołek

Pomnik nagrobny – anioł

Pomnik nagrobny – anioł

Pomnik nagrobny – anioł

Pomnik nagrobny – anioł

Pomnik nagrobny – anioł

Pomnik Stefana kardynala Wyszynskiegio, Solec Kujawski

Pomnik Stefana kardynala Wyszynskiegio, Solec Kujawski

Pomnik Stefana kardynala Wyszynskiegio, Solec Kujawski

Pomnik Stefana kardynala Wyszynskiegio, Solec Kujawski

Model pomnika Stefana kard. Wyszynskiego; Solec Kujawski

Nagrobna rzezba Aniola

Nagrobna rzezba Aniola

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej górze, autor Kamil Drapikowski, fot.A.Szymanowska

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej górze, autor Kamil Drapikowski, fot.A.Szymanowska

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej górze, autor Kamil Drapikowski, fot.A.Szymanowska

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej górze, autor Kamil Drapikowski, fot.A.Szymanowska

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej górze, autor Kamil Drapikowski, fot.A.Szymanowska

Pomnik Madonny Apokaliptycznej, Jasna Góra

Pomnik Madonny Apokaliptycznej, Jasna Góra

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej Górze

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej Górze

Pomnik Madonny apokaliptycznej na Jasnej Górze

Pomnik św. siostry Faustyny Kowalskiej, Łódź, 2008 r.

Pomnik św. siostry Faustyny Kowalskiej, Łódź, 2008 r.

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Pomnik św. Faustyny w Łodzi, fot. K.Drapikowski

Bł. O. Cebula - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalan, autor Kamil Drapikowski

Bł. O. Cebula - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalan, autor Kamil Drapikowski