Tryptyk JerozolimskiGwiazda KazachstanuDonum Caritas Et Pax

Donum Caritas et Pax – Dar Miłości i Pokoju
- to trzeci ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, wpisujący się w dzieło Dwunastu Gwiazd w koronie Maryi. Jest przeznaczony do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, do miejsca, o którym św. Jan Paweł II w Orędziu na III. Światowy Dzień Chorego (11.II.1995 r.) napisał: Spotkanie… w sanktuarium maryjnym w Yamoussoukro skłania do refleksji nad związkiem między cierpieniem a pokojem. …gdy nie ma pokoju, szerzy się wśród ludzi cierpienie, a śmierć umacnia swoje panowanie.

Inspirację do tej realizacji zaczerpnięto z Całunu Turyńskiego, pokazującego Człowieka umęczonego, torturowanego, a który zmartwychwstał. Warto przy tym zaznaczyć, że znaczenie tej wyjątkowej Pamiątki-Świadka podkreślił św. Jan Paweł II nazywając Całun Turyński „Piątą Ewangelią”.
Ołtarz Donum Caritas et Pax został wykonany z kryształu rytowanego, a załamujące się w jego strukturze światło ukazuje postać Zbawiciela.
Symbolika światła w tym wypadku odnosi się do Ewangelii, gdzie Chrystus mówi o sobie: Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie żył w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
We fragment Całunu przyobleczona jest Maryja, która jak Pieta współcierpi z Synem. Gestem ręki wskazuje na Eucharystię – żywego Chrystusa. W ten sposób zarówno ukazuje ludziom prawdę o Jego zmartwychwstaniu, jak i to, że każdy może do Niego przyjść, zawierzyć Mu siebie, gdyż On jest Księciem Pokoju, który ten pokój przeleje do naszych serc.
Ołtarz do Yamoussukro został wykonany z następujących materiałów: kryształ rytowany, bursztyn, korale, metale pozłocone, srebro, tytan.

Ołtarz adoracji Donum Caritas et Pax, Jasna Góra, sierpień 2014, 1, fot. M. DrapikowskiOłtarz adoracji Donum Caritas et Pax, Jasna Góra, sierpień 2014, 1, fot. M. DrapikowskiOłtarz adoracji Donum Caritas et PaxOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. A. KupczalojcOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. A. KupczalojcOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. A. KupczalojcOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. A. KupczalojcOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. P. SiankoOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. A. KupczalojcOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. P. SiankoOłtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, fot. P. SiankoOłtarz Donum Caritas et Pax w kaplicy w YamoussoukroOłtarz Donum Caritas et Pax w kaplicy w Yamoussoukro