Tryptyk JerozolimskiGwiazda KazachstanuDonum Caritas Et Pax

„Gwiazda Kazachstanu” – światło pokoju w kazachstańskim stepie.

„Gwiazda Kazachstanu” to drugi, po „Tryptyku Jerozolimskim” ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, wykonany w pracowni DRAPIKOWSKI STUDIO, będący znakiem inicjatywy członków Communita Regina della Pace (Stowarzyszenia Królowej Pokoju), której istotą jest propagowanie modlitwy w intencji pokoju.
Ołtarz przyjął formę pentaptyku, zaś w swojej treści odnosi się do Ewangelii św. Łukasza i do Bożego Miłosierdzia. Inspiracją do jego wykonania był m.in. „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II, szczególnie zaś jego trzecia część: „Wejście na Górę Mojra”. Zamknięty, ukazuje symbole Ziemskiego Jeruzalem - ludzką doczesność. W centralnym miejscu umieszczone zostały relikwie oraz podobizny św. Jana Pawła II i Apostołki Bożego Miłosierdzia św. Faustyny.
Patronami Kazachstanu są: Matka Boża Królowa Kazachstanu i Abraham. W narożnikach odnaleźć można sceny z życia Abrahama: „Spotkanie z podróżnymi”, „Ofiara Izaaka”, „Modlitwa wstawiennicza za mieszkańcami Sodomy” i „Spotkanie z Melchizedekiem”. W dolnej części umieszczony został ślad Jeźdźców Apokaliptycznych, zaś w górnej, scena powtórnego przyjścia Zbawiciela i sądu na światem.
W obrysie zewnętrznym odnajdujemy mury ziemskiej Jerozolimy otoczone dwunastoma bramami prowadzącymi do wnętrza – do Niebiańskiego Jeruzalem. Każda z bram jest jak perła, stąd zastosowany został znak ikonograficzny – naturalne perły uformowane w znak krzyża.
Po otwarciu ołtarza, w centralnym miejscu Niebiańskiej Jerozolimy znajduje się monstrancja w kształcie Maryi tulącej do serca Syna – żywego Eucharystycznego Chrystusa.
Płaszcz Maryi utkany został z sieci, w której można odnaleźć ryby – znak chrześcijaństwa i symbol cudu powstania jeziora, w którym pojawiły się ryby ratujące mieszkańców tej krainy od niechybnej śmierci głodowej w latach wojny ojczyźnianej. Fakt pojawienia się jeziora, jako skutku gorliwej modlitwy na różańcach, symbolizuje rubinowy różaniec oplatający szatę.
Forma pentaptyku pozwala na to, że po jego otwarciu widoczne są wszystkie płaszczyzny. Na skrzydłach przyległych do płaszczyzny głównej, ukazani są po jednej i po drugiej stronie dwaj świadkowie, którzy jak drzewa oliwne, jak dwa świeczniki wiernie trwają przy Chrystusie, symbolizując tym samym całe chrześcijaństwo piękne w swojej jedności i bogactwie różnorodności.
Ołtarz Gwiazda Kazachstanu w drodze do celu przemierzył długą drogę peregrynacyjną – napełniania tego naczynia modlitwą wiernych - na której szczególnymi punktami była Jasna Góra i Watykan. W Stolicy Piotrowej został on pobłogosławiony w dn. 10 października 2013 roku, podczas audiencji prywatnej, przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Od 2 lipca 2014 r. – po zainstalowaniu w kaplicy w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornym - Gwiazda Kazachstanu skupia modlitwy wiernych modlących się w intencji pokoju zanosząc je przed tron Jezusa Miłosiernego za przyczyną Maryi i wstawiennictwem świętych Jana Pawła II i Faustyny.
Gwiazda Kazachstanu Ołtarz otwartyGwiazda Kazachstanu Ołtarz zamkniętyMonstrancja z Ołatarza adoracji Gwiazda KzachstanuMonstrancja z Ołatarza adoracji Gwiazda KzachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuOłtarz adoracji Gwiazda KazachstanuParafia bł. Doroty z Matów, Gdańsk JasieńParafia bł. Doroty z Matów, Gdańsk JasieńParafia bł. Doroty z Matów, Gdańsk JasieńParafia bł. Doroty z Matów, Gdańsk JasieńWatykan, 12 pazdziernika 2014 r.Watykan, 12 pazdziernika 2014 r.Watykan, 12 pazdziernika 2014 r.Sanktuarium MB Łaskawej KrzeszówSanktuarium MB Łaskawej KrzeszówKatedra gnieźnieńska, fot. J. AndrzejewskiKatedra gnieźnieńska, fot. J. AndrzejewskiKatedra gnieźnieńska, fot. J. AndrzejewskiKatedra gnieźnieńska, fot. J. AndrzejewskiSanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, WałbrzychJasna GóraJasna GóraJasna Góra