Firma Drapikowski Studio od ponad trzydziestu lat zajmuje się kompleksowym projektowaniem, realizacją i rewitalizacją wnętrz sakralnych. Wystrój i wyposażenie wnętrza świątyni tworzone jest zawsze indywidualnie, podkreślając charakter danej przestrzeni sakralnej.
W pracowni Drapikowski Studio powstają również rzeźby, pomniki i inne prace tworzone na zamówienie instytucji i osób prywatnych.
W roku 1984 firmę założył Mariusz Drapikowski, natomiast aktualnie prowadzi ją wraz z synem Kamilem. Zatrudniają zespół artystów, z którymi od wielu lat współtworzą oryginalne realizacje plastyczne o charakterze sakralnym.
W pracowni Drapikowski Studio powstały tak niezwykłe i wyjątkowe dzieła jak suknie do Ikony Jasnogórskiej: bursztynowo-brylantowa (rok 2005) oraz szata Wotum Narodu Polskiego w setną rocznicę rekoronacji Cudownego Obrazu (rok 2010).
Firma jest jedyną na świecie współczesną pracownią, w której tworzone są wielkoformatowe realizacje srebrne, m.in.: nastawa ołtarzowa o powierzchni 12 m kw. do kaplicy w pałacu arcybiskupów krakowskich (dla kardynała Stanisława Dziwisza), a także naturalnych rozmiarów srebrne figury: św. Pawła Pustelnika i św. Kazimierza Jagiellończyka do Ołtarza Jasnogórskiego.
Na przestrzeni minionych lat powstało również wiele prac nowatorskich o charakterze współczesnym, wykorzystujących kryształ i zamknięty w nim teatr światła i cienia.
Firma Drapikowski Studio realizuje także cykl dwunastu ołtarzy adoracji do różnych sanktuariów, na wszystkich kontynentach, będących materialnymi znakami inicjatywy krzewienia modlitwy w intencji pokoju na świecie.
Pierwszym z nich był tryptyk wykonany w roku 2009 do Jerozolimy, drugim zaś, zrealizowany dwa lata później ołtarz do Kazachstanu. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi dziełami: do Rwandy i na Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

 

Mariusz Drapikowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi , którą ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. A. Szadkowkiego. Podkreśla, że na Jego życie oraz twórczość ogromny i trwały wpływ wywarła osoba i nauczanie Jana Pawła II. Osobiste spotkania z Ojcem Świętym pozwoliły Mariuszowi Drapikowskiemu wzrastać i dojrzewać artystycznie w Kościele katolickim. Charakterystyczną cechą Jego twórczości jest umiłowanie bursztynu, który wykorzystuje w wielu swoich pracach.
W pracowni Drapikowski Studio została wykonana m.in. bursztynowa ikona Matki Bożej Jasnogórskiej dla Papieża Benedykta XVI oraz kard. Joachima Meissnera, a także pastorały dla sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone i Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Wraz z prof. S. Radwańskim jest współautorem projektu bursztynowego ołtarza realizowanego do kościoła p.w. św. Brygidy w Gdańsku. W latach 2005-2007 brał udział w pracach konserwatorskich Ołtarza Jasnogórskiego, w wyniku których zostały odtworzone dwie srebrne figury (św. Pawła Pustelnika i św. Kazimierza Królewicza) oraz srebrna kopuła tabernakulum. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2014 Ojciec Święty Franciszek sprawował Mszę świętą, używając kielicha ofiarowanego wcześniej przez Mariusza Drapikowskiego do Bazyliki Narodzenia w Betlejem.
Za swoją twórczość artystyczną Mariusz Drapikowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2006 roku otrzymał wyróżnienie BUNZ Award 2006 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez „Institute of Desing and Culture” w Bazylei. W 2008 roku odebrał odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” (Zasłużony dla Kościoła i Narodu) za osobiste zaangażowanie i mistrzostwo artystyczne wykazane przy realizacji wielu dzieł sakralnych, nagrodę im. Św. Brata Alberta , nagrodę specjalną kard. Józefa Glempa Prymasa Polski na „Sacroexpo 2001”, nagrodę Bursztynnika Roku. Należy podkreślić , że po raz pierwszy tytuł Bursztynnika Roku został przyznany w 1999 roku właśnie Mariuszowi Drapikowskiemu. Za swoją działalność artystyczną Mariusz Drapikowski został odznaczony m. in. Złotym Medalem „Primatiali Nomismate Aureo” Prymasa Polski , Krzyżem Komandorskim Orderu św. Stanisława z gwiazdą , srebrnym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska w dziedzinie Kultury i Sztuki.

 

 

Kamil Drapikowski jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom zrealizowany pod kierunkiem prof. S. Radwańskiego obronił z wyróżnieniem w roku 2005. W swoich pracach stara się sformułować wypowiedź tak, aby była ona czytelna, ale nie dosłowna, łącząc to co dawne i odległe z formą współczesnego wyrazu. Językiem plastycznym opisuje to co metafizyczne kreując wrażliwość odbiorcy, pozostawiając mu jednak przestrzeń do interpretacji. Swoją współczesną formę wypowiedzi artystycznej często formułuje stosując dawne techniki rzeźbiarskie.
Kamil Drapikowski jest autorem modeli srebrnych prac wykonywanych w pracowni Drapikowski Studio m.in.: rzeźb św. Pawła Pustelnika i Kazimierza Jagiellończyka do Ołtarza Jasnogórskiego, a także srebrnej nastawy ołtarzowej zrealizowanej na zamówienie kard. Stanisława Dziwisza do kaplicy arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Tematem tej pracy była droga do świętości Jana Pawła II. Jest także współautorem srebrnej rzeźby św. Michała Archanioła ofiarowanej do włoskiego sanktuarium na Monte Sant’ Angelo w Gargano.
Kamil Drapikowski wykonał również zewnętrzną część nastawy ołtarzowej do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu przy III i IV stacji Drogi Krzyżowej przy Via Dolorosa w Jerozolimie. W roku 2012 współtworzył ołtarz adoracji zrealizowany do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Ozornoje w Kazachstanie.
Zrealizował także wiele prac pomnikowych w Polsce i na świecie m.in.: wykonany w 2008 roku pomnik-fontannę św. siostry Faustyny Kowalskiej umiejscowiony przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, a także pomnik Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Solcu Kujawskim. Jego marmurowa rzeźba przedstawiająca św. Michała Archanioła prezentowana była w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W 2010 roku wykonał marmurowy pomnik św. siostry Faustyny Kowalskiej do Stockbridge, Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, a także figurę Matki Bożej Apokaliptycznej na Wzgórzu Jasnogórskim u stóp klasztoru paulińskiego. W roku 2012 odtworzył ponad 2 metrową srebrną szatę do obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym.
Aktualnie wraz z firmą Drapikowski Studio pracuje nad realizacją Ołatarza Adoracji Najświętszego Sakramentu do sanktuarium w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Warto dodać, że Kamil Drapikowski jest również laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Spotkanie z Janem Pawłem II w Watykanie, czerwiec 1999

Krzyż – Dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku, 2000

Poświęcenie konstrukcji Ołtarza Bursztynowego w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku przez Prymasa Polski Józefa Glempa, 2002

Poświęcenie Krzyży przez Papieża Jana Pawła II, 2003

Audiencja prywatna Mariusz Drapikowskiego wraz z rodziną u Jana Pawła II, grudzień 2003

Audiencja prywatna Mariusz Drapikowskiego wraz z rodziną u Jana Pawła II, grudzień 2003

Prezentacja Bursztynowo Brylantowej Sukni Zawierzenia na Jasnej Górze, 2005

Pierwsza prezentacja Sukni Zawierzenia w mojej pracowni, 2005

Generał Zakonu Paulinów Izydor Matuszewski podczas wizyty w mojej pracowni, 2005

Prezentacja srebrnych figur na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, rozmowa z rektorem ASP prof. Andrzejem Szadkowskim, 2006

Prezentacja srebrnych figur na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, rozmowa z rektorem ASP prof. Andrzejem Szadkowskim, 2006

Prezentacja srebrnych figur w Kościele Opatrzności Bożej w Gdańsku, przemówienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, 2006

Kardynał Tarsicio Bertone, Sekretarz Stanu w Watykanie z pastorałem wykonanym w mojej pracowni, 2007

Ojciec Święty Benedykt XVI przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze, 2008